Chefs Coaching

Vi vänder oss till dig som har en chefsbefattning och som vill skapa nya RESULTAT inom några områden av ditt liv, professionellt och privat, snabbt och hållbart!

ChefsCoaching

Detta Cochingprogram riktar sig till dig som vill skapa nya RESULTAT inom några områden av ditt liv, professionellt och privat, snabbt och hållbart. Vi kommer att fokusera på att skapa det resultat du önskar inom ett område där du är villig att göra det som krävs för att verkligen nå ditt mål. Du kommer sedan att kunna använda samma process inom nästa område!

“Jag har under mina snart 20 år som ledarskapscoach i näringslivet, staten och politiken märkt att de flesta ledare och organisationer saknar tydliga mål och visioner. I de fall organisationen har mål och visioner är de tydliga för ett fåtal personer i toppen men inte i resten av organisationen. Konsekvensen av att ha otydliga eller inga mål är att de är helt omöjliga att nå vilket i sin tur skapar stress och frustration. Dessutom gör det att du som ledare ofta får göra alldeles för mycket själv och att du inte har rätt person på rätt plats då ni inte vet var ni är på väg.

Även om du tycker att du har tydliga mål är de ofta bara tydliga för dig, i ditt huvud. Om du inte får med dig dina medarbetare eller din organisation beror det på att du är otydlig både med målen och som ledare.

Om du väljer att samarbeta med mig kommer jag att börja med att ge feedback på dina mål. Jag kommer att coacha dig att göra dem tydligare och mer stretchande. Därefter börjar vi jobba med din energi eftersom hög energi är avgörande för hur tydlig du är som ledare.

Det snabbaste, enklaste och, enligt mig, roligaste sättet att ha hög energi är genom fysisk träning och ett högt välmående. Vi ser också till att du tar reda på vad du är bäst på och vad du har mest passion för, d v s ditt Core Genius, och organiserar dig och dina medarbetare efter talang och passion.

Allt detta tillsammans gör att du kommer att nå dina mål mycket enklare, snabbare och effektivare än vad du trodde var möjligt.

Malin Dohlwitz-Strindlund, VD & ExecutiveCoach

CoachPower Sweden AB

Exempel på hur ChefsCoachingen använts:

• Genom att förtydliga vad avdelningen och företagets mål och vision samt vad de vill har chefen blivit coachad att ha rätt person på rätt plats i rätt situation.

• Chefen på ett kommunalt bolag har tagit reda på sitt och medarbetarnas Core Genius och implementerat detta i företagets dagliga arbete. Rätt person gör det hon/han är bäst på och har passion för vilket leder till markant ökad arbetsglädje, ökad effektivitet och förbättrade ekonomiska resultat.

• Genom att göra livs- och karriärmål för chefen i ett mediaföretag har hon sett till att ha ännu mer kraft i det dagliga arbetet och en röd tråd i den verksamhet ledaren verkar i idag.

• Försäljningschef fick ChefsCoaching i ett självvalt avgångspaket och såg till att hitta sitt drömjobb inom 4 månader.

• Chefer får ner stressnivån i arbetet (och privat) genom att organisera sig, prioritera, delegera och planera tiden på ett effektivt sätt.

• Flera chefer använder coachingen som egen reflektionstid för att fokusera på allt bra personen gör, samt som chef prata om sådant som de inte kan dela med andra medarbetare eller sin chef.

Målgruppen för ”ChefsCoaching”:

  • Du som är chef och som vill ha coaching för att t ex få ut mer av dig själv och av din personal.

  • Du som upplever att du kan mer, vill mer och är redo att göra det du vet krävs för att nå dit du vill.

  • Du som vill ha en förändring inom ett område som sedan kommer att påverka resten av ditt liv positivt.

  • Du som vill ha en karriär och livsplan, eller kanske är redo för nästa steg i karriären internt eller externt.

Innehåll

• Röja upp och organisera dig för framgång och välmående.

• Urskilja vad du behöver för att prestera optimalt och på ett hållbart sätt.

• Metoder och verktyg för att skapa extraordinära resultat.

• Att agera och leda kraftfullt trots motgångar, rädsla och blockeringar.

Upplägg

Programmet inleds med ett individuellt möte för genomgång av din Kombianalys(Beteende & Drivkrafter) och StrenghtsFinder(Topp 5 Styrkor) test, samt att urskilja ditt fokusområde.

Därefter får du coaching var 4:e vecka under 6 månader blandat med fysiska möten och telefoncoaching om totalt 6 tillfällen.

De olika stegen för att nå resultat är att ta reda på vad du verkligen vill, höja energin genom att rensa och röja upp, ta hand om ditt välmående och identifiera dina kraftplatser. Därefter tar du reda på vilka aktioner du ska ta för att nå ditt mål.

Pris

Alt 1) 44.000 sek ex moms, faktureras i sin helhet innan start.

Alt 2) 8.000 sek ex moms/ månad dvs 48.000 sek ex moms.

Ladda ner och läs om Chefs Coaching.

Nästa Steg – “Prova På” Coaching!

Detta är till för dig som vill “Prova på” vårt sätt att Coacha. Vi urskiljer tillsammans om vi kan bidra till dig och ditt företags utveckling.

Coachsamtalet är kostnadsfritt.  Båda parter avgör efter samtalet om vi vill ta samarbetet till nästa nivå och om du därmed blir kund hos oss eller inte!

Samtalet är 30 min och du sänder in dina “förberedelser” innan vårt samtal.

Coach är Malin Dohlwitz-Strindlund, VD & ExecutiveCoach

Malin Dohlwitz-Strindlund

Malin Dohlwitz-Strindlund

VD & ExecutiveCoach

Malin har sedan 1997 framgångsrik verkat som professionell ExecutiveCoach. Hon är en av grundarna till CoachPower Sweden AB och författare till ledarskapsboken “TUFF KÄRLEK för Ledare!” samt ledarbloggare på DagensPS

Hon är en av Sveriges absolut främsta LedarCoacher och har många stora ledare och toppolitiker som sina kunder.

E-mail: malin.dohlwitz@coachpower.se

Mobil: 0708-73 35 54